Nätverksmöte för utbyteskoordinatorer

Gruppen för internationell mobilitet bjuder två gånger per termin in institutionernas utbyteskoordinatorer för att nätverka och få information om aktuella ämnen.

Mötena är uppdelade i tre delar. Som utbyteskoordinator är du välkommen att delta i alla eller enbart någon av delarna av mötet.

Del 1: tematiskt. Till denna del ber vi dig som utbyteskoordinator att inkomma med önskemål/förslag om tema. Du mailar ditt önskemål/förslag till: utbyteskoordinator@su.se 

Del 2: information/nyheter

Del 3: Stammtisch. Den tredje delen ger möjlighet att tillsammans med andra utbyteskoordinatorer och handläggare i Gruppen för internationell mobilitet nätverka och äta lunch tillsammans på Lantis (självkostnadspris). Stammtisch sker i anslutning till ett nätverksmöte.  

Kommande mötestillfällen är inbokade:

  • Datum ej fastslaget

Inbjudan, med anmälningslänk, skickas ut via den e-postlista som används vid övriga utskick  till utbyteskoordinatorer. Behöver någon läggas till eller tas bort från e-postlistan? Maila oss på utbyteskoordinator@su.se

 

Introduktion för nya utbyteskoordinatorer

  • Datum ej fastslaget

Erasmusseminarium - praktik

Presentationer och minnesanteckningar

Presentationer och minnesanteckningar från tidigare möten finns bifogade på denna sida.