I en värld med ökad internationell rörlighet bland människor och ett ökat internationellt inslag i många yrken är internationalisering av den högre utbildningen viktig. Trots det är det många studenter som avstår när hindren känns oöverstigliga eller när det känns för svårt att lämna det invanda.

Universitets- och högskolerådet, UHR, publicerar varje år ett antal rapporter, informationsmaterial och föreskrifter som rör internationell mobilitet och utlandsstudier. Du finner dessa på UHR:s webb.

På denna sida finner du rapporter kopplade till Erasmusprogrammet.