Utresande studenter

OLS fågel

Språktest och språkkurser för Erasmusstudenter

Det är numera obligatoriskt för utresande studenter och praktikanter att göra ett språktest innan de påbörjar sin mobilitet, förutsatt att de ska läsa på något av de sex största språken.

Samla information om partneruniversiteten

I samband med genomgång av avtalen är det praktiskt att få informationen om partneruniversitetet uppdaterat. Viktiga frågor är t ex terminstider, poängsystem, kursutbud, webbadresser och eventuella restriktioner som gäller för utbytesstudenter.

Nominering till partneruniversitet

När urvalet är klart ger utbyteskoordinatorn besked till samtliga sökande. De som har blivit nominerade till utbytesstudier måste tacka ja till platsen. Därefter nominerar utbyteskoordinatorn studenterna till partneruniversiteten, ber om information om ansökningsförfarande och ser till att studenterna skickar in sina ansökningar till partneruniversiteten i tid.

Försäkring för utresande studenter

Utbyteskoordinatorn ska se till att studenter som genomför en utbytesperiod utomlands är försäkrade.

Utresande studenter genom centrala avtal

Stockholms universitets utbytesplatser genom centrala avtal och nätverk utlyses två gånger per år (inför kommande läsår).

Kontakt

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, plan 3
E-post: utbyteskoordinator@su.se

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

Institutionerna driver och organiserar det internationella studentutbytet. Kontakta utbyteskoordinatorn på din institution för att höra vilka möjligheter som finns.