Europeiska sjukförsäkringskortet

Europeiska sjukförsäkringskortet
Europeiska sjukförsäkringskortet

Inom EU eller EES ska studenterna i första hand använda och beställa ett europeiskt sjukförsäkringskort hos Försäkringskassan. Det ger studenten rätt till nödvändig sjukvård i det land studenten studerar till samma taxa som landets egna invånare. Kortet, som är kostnadsfritt, är giltligt i tre år.

Försäkringskassans information om sjukförsäkringskortet.

STUDENT UT-försäkringen

Stockholms universitet tillhandahåller en gruppförsäkring, Student UT, för alla utbytesstudenter som studerar utomlands en eller två terminer. Den är tecknad hos Kammarkollegiet, och kostar inte studenten något.

Student UT-försäkringen omfattar alla som är registrerade för utbytesstudier under ett giltigt avtal i LADOK och gäller 14 dagar före och 14 dagar efter den registrerade utbytesperioden.

Det är mycket viktigt att studenten är korrekt registrerad och att giltigt utbytesavtal finns innan avfärd.

Vad innehåller Student UT-försäkringen?

Student UT-försäkringen är avsedd att vara heltäckande, men eftersom varje persons behov av försäkring varierar bör studenten själv läsa igenom villkoren och bedöma om den är tillräcklig. Viktigt att notera är att Student UT endast är giltig i studie-/praktiklandet samt under resan dit och hem.

Läs mer om Student-UT på Kammarkollegiets hemsida.