Utbyteskoordinatorn bevakar sedan att studenterna får sina antagningsbesked från partneruniversiteten. Olika universitet har olika praxis; ibland skickas antagningsbeskedet till studenten, ibland till utbyteskoordinatorn och ibland till båda två.

Utbyteskoordinatorn registrerar studentens utbytestermin enligt antagningsbeskedet i Ladok. Det är mycket viktigt att studenten är korrekt registrerad och att giltigt utbytesavtal finns innan avfärd.