Studenter och praktikanter inom Erasmusprogrammet som ska studera/arbeta på något av följande språk måste göra ett diagnostiskt språktest innan mobiliteten påbörjas:

 • bulgariska
 • danska
 • engelska
 • finska
 • franska
 • grekiska
 • italienska
 • kroatiska
 • nederländska
 • polska
 • portugisiska
 • rumänska
 • slovakiska
 • spanska
 • svenska (ej modersmål)
 • tjeckiska
 • tyska
 • ungerska

Språktesten påverkar inte mobiliteten utan ska se enbart som diagnostiskt. Studentens resultat ska motsvara den nivå som skrivits in i det bilaterala avtalet. För de studenter som vill erbjuds en språkkurs online.

När utbytet/praktiken är avslutad ska ett andra språktest göras. Syftet med språktesterna är att EU-kommissionen vill se hur språkkunskaperna utvecklas under mobiliteten. Både testen och kurserna görs i ett system som heter Online Linguistic Support (OLS).

Rutiner

Hanteringen av språktester sköts av Studentavdelningen/International Office.

Språktest för studenter som åker på Erasmusutbyte

 1. Institutionen lyser ut sina platser och gör urvalet.
 2. När nomineringarna är klara, skicka uppgifter med studentens namn, e-post och huvudsakligt undervisningsspråk till Studentavdelningen via formuläret https://goo.gl/forms/L9BlkUaKNfZXnbXj1 som även återfinns längst ner på sidan. Har du många studenter (mer än 20) går det bra att skicka en Excel-lista istället (använd mallen längst ner på sidan) till erasmusutbyte@su.se
 3. Studenten får tillgång till språktest genom en länk.
 4. Studentavdelningen/International Office meddelar resultat till institution.
 5. Student och sändade institution diskuterar resultatet, motsvarar det den nivå i som skrivits in i avtalet?
 6. Om nej, student rekommenderas ta kurs → kontakta erasmusutbyte@su.se.
 7. Språktest 2 skickas ut per automatik när mobiliten är avslutad.

Språktest för studenter som åker på Erasmuspraktik

Studenter som åker på Erasmuspraktik måste också göra det obligatoriska språktestet men du behöver inte anmäla dem på samma sätt som studenter som åker på utbyte. De som ska göra Erasmuspraktik får tillgång till språktest efter att de har skickat sin praktikansökan till Studentavdelningen. Erasmuspraktikanter kan sedan själv anmäla intresse för att få tillgång till språkkursen. Det andra språktestet skickas ut per automatik när mobiliteten är avslutad.

Korta fakta om språktester

 • Gäller enbart danska, engelska, franska, grekiska, italienska, nederländska, tjeckiska, polska, portugisiska, spanska, svenska och tyska.
 • Testet tar mellan 40-50 minuter att göra.
 • Om studenten ska läsa lika mycket på två olika språk väljs det som är i störst behov av förbättring.
 • Testet måste göras i god tid innan mobiliteten påbörjas.
 • Testen anpassar sig efter studentens nivå, blir svårare om fler rätt och tvärtom.
 • Nivån graderas enligt CEFR-skalan: A1 (lägst), A2, B1, B2, C1, C2 (högst).

Korta fakta om språkkurser

 • Studenter som får resultat A1-B1 erbjuds automatiskt att delta i en kurs.
 • Studenter som får B2 eller högre resultat, kan välja att göra en språkkurs i ett annat språk.
 • Pågår lika många månader som mobiliteten, men akitveras när studenten loggar in. Exempel: studenten ska vara på utbyte i fem månader (februari-juni). Studenten loggar in och påbörjar kursen den 1 januari, då pågår kursen fram till den 1 maj.
 • Möjlighet att delta i MOOC:s.
 • Tillgång till lärarledd plattform.
 • 4-6 elever i varje grupp.
 • Kursen blir så omfattande som studenten vill att den ska vara.
   

Om du har frågor eller vill anmäla en student till en språkkurs, hör av dig till erasmusutbyte@su.se, International Office, Studentavdelningen.

Formulär för anmälan till språktest