DS  

 

Diploma Supplement

E+

 

EAIE

 

Erasmus+ programmet

 

European Association for International Education

ECHE  

 

Erasmus Charter for Higher Education

ECTS 

 

European Credit Transfer System

ESC

 

Erasmus Student Charter

HEI

 

Higher Education Institution (lärosäte)

 

ICM

 

KA103

 

KA107

 

International Credit Mobility (utomeuropeisk del av Erasmusprogrammet)

 

Erasmus+ (inomeuropeisk mobilitet)

 

Erasmus+ (utomeuropeisk del av Erasmusprogrammet)

LA 

 

Learning Agreement

MT+

 

Mobility Tool+

NA

 

National Agency (nationellt kontor, i Sverige Universitets- och högskolerådet, UHR)

OLS

 

Online Linguistic Support

OS

 

Organisationsstöd 

PIC

 

Participant Identification Code (identifieringskod för varje organisation)

SM

 

Studentmobilitet (inbegriper all studentmobilitet, såväl studier som praktik)

SMP

 

Studentmobilitet, praktik

SMS

 

Studentmobilitet, studier

 

ST

 

Personalmobilitet (lärarmobilitet och personalfortbildning)

STA

 

Lärarmobilitet – undervisningsuppdrag (Teaching Assignment)

STT

 

SU

Personalfortbildning (Staff Training)

 

Stockholms universitet

 

UHR

 

Universitets- och högskolerådet