Studentmobilitet

Internationella samarbete vid Stockholms universitet

På denna ingång finns verksamhetsstöd samlat för medarbetare som jobbar med studentmobilitet och internationella samarbeten vid Stockholms universitet. Du hittar råd och stöd för handläggning av utbytesstudenter och blanketter och mallar för olika ändamål. 

Du kan vända dig till Gruppen för internationell mobilitet om du behöver information och stöd i frågor som gäller:

International Office

Gruppen för stöd till internationalisering utgör universitetets International Office och stödjer Stockholms universitets studenter och medarbetare i frågor som rör internationalisering.

Information för dig som arbetar med internationalisering

Här hittar du samlad information om informationsmöten, aktuella händelse eller pågående projekt inom vår internationella verksamhet vid Stockholms universitet.

Kontakt

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, plan 3
E-post: utbyteskoordinator@su.se

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

Institutionerna driver och organiserar det internationella studentutbytet. Du finner kontaktuppgifter till samtliga koordinatorer här.