Forumet träffas två gånger om året för att tillhandahålla:

  • Informationsutbyte
  • Kontakter och nätverk
  • Samordning och synergieffekter

SULAF träffas på Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet.

Anmälan

Anmäl dig till SU:s Latinamerikaforum här och om du önskar få mer information om lärosätets kontater med regionen löpande. När du registrerar ditt intresse ber vid dig kort beskriva hur ni arbetar med länder i regionen idag, om ni gör det.

Kontakt

Kontaktperson är Johanna Wiklund, handläggare vid Global Engagement Team vid Avdelningen för forskningsstöd.