Forumet träffas två gånger om året för att tillhandahålla:

  • Informationsutbyte
  • Kontakter och nätverk
  • Samordning och synergieffekter

Anmäl dig till SU:s Latinamerikaforum här och om du önskar få mer information om lärosätets kontater med regionen löpande. När du registrerar ditt intresse ber vid dig kort beskriva hur ni arbetar med länder i regionen idag, om ni gör det.

Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet blir sammankallande för forumet genom föreståndare Andres Rivarola.