Maria Wilenius. Foto: privat.
Maria Wilenius

Vad är CIVIS?

– CIVIS är ett nätverk mellan åtta europeiska universitet som tillsammans ansöker om medel hos EU-kommission för strategiska utvecklingssamarbeten. Målen med nätverket är att möjliggöra ökat samarbete mellan de deltagande europeiska universiteten inom olika områden. På längre sikt är ambitionen att skapa en miljö där universitetens 384 000 studenter och 55 000 lärare och forskare kan flytta och samarbeta lika lätt som inom sin hemmainstitution

Vilka lärosäten ingår i CIVIS?

– Förutom Stockholms universitet deltar franska Aix Marseille Université, grekiska National and Kapodistrian University of Athens, rumänska University of Bucharest, belgiska Université Libre de Bruxelles, spanska Universidad Autonoma de Madrid, italienska Sapienza Università di Roma och tyska Eberhard Karls Universität Tübingen i samarbetet. Aix Marseille Université koordinerar hela projektet.

Vad ska CIVIS göra?

– I planerna ingår bland annat att skapa multidisciplinära utbildningsvägar genom gemensamma s.k. hubbar, underlätta mobilitet på olika sätt och stötta pedagogisk utveckling inom virtuell mobilitet. En viktig komponent i projektet är samarbete med lärosäten runt Medelhavet och i Afrika. Tillsammans utgör vi åtta universitet en intressant blandning som kan leda till många spännande samarbeten och utbyten inom forskning och utbildning.

Ansökan skickades in i februari, vad är nästa steg?

– Till sommaren kommer svar från kommissionen om projektet beviljas medel, och då startar verksamheten under hösten. Redan nu initieras visst samarbete mellan universiteten genom kommunikation kring bl.a. nya utbytesavtal,  sommarkurser och olika evenemang vid lärosätena.

Vad händer om EU-kommissionen säger nej?

– Vi hoppas förstås att projektet beviljas medel. Det finns en ambition om ett långsiktigt samarbete mellan partneruniversiteten och diskussioner om fortsättningen kommer att föras under våren. CIVIS öppnar dörrar till europeiska universitetssamarbeten och genom de gemensamma aktiviteterna som planeras kan en institution antingen delta direkt eller dra nytta av de resultat som förväntas.