folkmängd vid ingången av Södra huset foto: Eva Dalin

Träffar våren 2021

Följande träffar planeras under våren, listan uppdateras kontinuerligt.

24 februari, Marknadsföring av programspecifika webbinarier

På träffen kommer Studentavdelningens ISR-team tillsammans med Kommunikationsavdelningen och intresserade institutioner planera för hur vi gemensamt kan arbeta för att marknadsföra institutioners program-/ämnesspecifika webbinarier mot målgruppen presumtiva studenter. 
 

24 mars, Information för nyantagna studenter

Denna träff äger rum några veckor före antagningsbeskedens publicering och fokuserar på information till- och aktiviteter för antagna studenter. 
 

29 april, Migration och uppehållstillstånd för studier

Träffen riktar sig till dig som i ditt dagliga arbete får frågor som rör uppehållstillstånd för studier från internationella programstudenter. Vi samlas för att diskutera aktuella frågor och utbyta information och erfarenheter. 

Läs mer om arbetet med internationell studentrekrytering.

Kontakt

Tina Larsson, samordnare för internationell studentrekrytering, Studentavdelningen, e-post: tina.larsson@su.se