Utlysningarna gäller följande områden:

  • Anordna Student Week (5 dagar) eller Student Days (2-4 dagar) under läsåret 2020-2021. En sådan aktivitet, som kan men inte måste anordnas som en poänggivande kurs, kan innehålla exempelvis föreläsningar, seminarier, uppsatspresentationer, workshops, studiebesök och aktiviteter med externa aktörer.
  • Anordna Civis School motsvarande 1-3 veckor heltid i första hand under sommaren 2020, 2021 eller 2022. En sådan sommarskola, som lämpligen anordnas i form av en poänggivande kurs, kan innehålla exempelvis föreläsningar, seminarier, workshops, fältarbete, laborationer, praktik och studiebesök.

Utlysningen efterfrågar interdisciplinära utbildningsaktiviteter på engelska där akademiker samarbetar över traditionella ämnesgränser inom ramen för universitetsalliansens fem fokusområden:

  • Cities, Territories, Mobilities
  • Climate, Environment, Energy
  • Digital & Technological transformations
  • Health
  • Society, Culture, Heritage.

Ansökningsprocess

Sökande kan vara institutioner eller andra enheter inom universitetet.

Ansökan måste ske i samarbete med minst ytterligare två universitet inom Civis, vilket alltså kräver att kontakt etableras med systerinstitutioner eller andra aktörer vid de andra universiteten redan i ansökningsarbetet. Det går också bra att utgå från en befintlig aktivitet, t ex en sommarkurs, och anpassa den för deltagare inom Civis.

Sök senast:

  • Student Week/Days: 30 juni 2020 för aktivitet HT 2020 och 15 oktober för aktivitet VT 2021;
  • Civis School: 30 juni för sommaren 2020, 31 oktober för aktivitet VT 2021 och 1 april 2021 för aktivitet sommar-höst 2021.

Eftersom denna utlysning sker samtidigt vid alla åtta universitet inom Civis kan ni också komma att bli kontaktade av andra universitet som vill anordna aktiviteter i samarbete med er.

Mer information

Utlysningarna beskrivs närmare i de nedladdningsbara filerna nedan. För mer information, kontakta civis@su.se.

Mer information om Civis: www.su.se/civis/sv