Tid: Tisdag 14 maj kl. 08.30-09.30

Plats: Ekosalen, Studenthuset

Språk: Engelska

Inom ramen för Stockholms universitets internationaliseringsarbete arrangerar SU:s internationella arbetsgrupp (SINT) frukostträffar om olika ämnen som rör internationalisering. Vid denna träff “Vad det är vi talar om när vi talar om undervisning internationellt” presenterar Meeri Hellsten, associerad professor vid Centrum för universitetslärarutbildning och samordnare för ett nystartat universitetsövergripande nätverk i CeUL som har fokus på internationaliseringsarbete vid SU, vad det är vi talar om när vi talar om undervisning internationellt. CeUL arbetar för att stimulera till engagerande och högkvalitativ undervisning på alla nivåer vid Stockholms universitet och stödjer lärare och institutioner att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer för att på bästa sätt underlätta studenters lärande.

Anmäl dig här: https://form.jotformeu.com/90922934281359

Vi bjuder på kaffe/te och fralla.

Välkomna!

 

SINT, SU:s internationella arbetsgrupp med representanter från

Avdelningen för forskningsstöd, Global Engagement Team

Fastighetsavdelningen

Housing Office

Ledningssekretariatet

Områdeskansliet för naturvetenskap och för humanvetenskap

Personalavdelningen

Samverkansavdelningen

Studentavdelningen, Internationell mobilitet

Mer information: www.su.se/internationalisering

---

INVITATION

Good Morning with Global Engagement. “What we talk about when we talk about international pedagogy”

Welcome to a breakfast meeting on the theme of internationalisation!

Time: Tuesday, 14 May at 08:30 to 09:30

Location: Ekosalen, Studenthuset

Langugage: English

Within Stockholm University's internationalisation work, SU's international working group (SINT) holds breakfast meetings on various topics related to internationalisation. The meeting will be about internationalisation within education and Meeri Hellsten, associate professor at the Centre for the Advancement of University Teaching (CeUL) will hold a presentation on the topic of “What we talk about when we talk about international pedagogy”. The goal of CeUL is to stimulate engaging and high-quality teaching at all levels at Stockholm University. CeUL supports staff and departments to develop teaching and courses, and to create learning environments that facilitate and support student learning in the best possible way.

Sign up here: https://form.jotformeu.com/90922934281359

We offer coffee / tea and a sandwich.

Welcome!

SINT, SU's international working group with representatives from

Research Support Office, Global Engagement Team

Property Management Office

Housing Office

Office of the President

Offices for Science and Human Sciences

Human Resources Office

External Relations and Communications Office

Student Services, International mobility

More information: www.su.se/internationalisation