Master's Fair på campus

Rekrytering av masterstudenter

Aktiviteten riktar sig till presumtiva internationella och nationella studenter och syftar till att locka dem att läsa våra internationella masterprogram. Syftet med mässan är att visa upp Stockholms universitets breda utbildningsutbud på avancerad nivå och locka till att läsa våra internationella masterprogram.

Målgruppen utgörs av presumtiva studenter intresserade av att läsa ett internationellt mastersprogram och inkluderar inresande utbytesstudenter, internationella och nationella nuvarande studenter vid Stockholms universitet samt övriga allmänheten.

Nästa Virtual Master’s Fair äger rum i 18 november 2021. 

Kontakt: mastersfair@su.se