Internationalisering

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. Internationalisering

Internationell verksamhet vid Stockholms universitet

Universitetet är en internationell akademisk miljö. Vi arbetar aktivt för att ge ett sammanhållet stöd till internationell verksamhet och på så sätt bidra till fler in- och utresande studenter, lärare, forskare och postdocs.

Internationell mobilitet för anställda

Internationell mobilitet för anställda. Foto på människor inomhus.

Träffar och webbinarier kring internationella frågor

Frukostträffar på temat internationalisering

Internationella nätverk och samarbeten

Civis alliance

Internationell studentrekrytering

Tre studenter i Stockholm. Mostphotos

Internationell studentmobilitet

Omslag folder

Erasmus+ programperiod 2021-2027

Photo by Omar Roque on Unsplash