Internationalisering

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. Internationalisering
Welcome

Internationell verksamhet vid Stockholms universitet

Stockholms universitet är en internationell akademisk miljö. Universitetsförvaltningen arbetar aktivt för att ge ett sammanhållet stöd till den internationella verksamheten och på så sätt bidra till en ökad internationell samverkan genom fler in- och utresande studenter, lärare, forskare och postdocs. Här följer en presentation av hur olika avdelningar inom förvaltningen arbetar med internationella frågor.

Rekrytering av internationella medarbetare

Internationella studievägledare och studenter vid SU

Internationell mobilitet för anställda

Internationell mobilitet för anställda. Foto på människor inomhus.

Frukostträffar på temat internationalisering

Frukostträffar på temat internationalisering

Internationella nätverk och samarbeten

Civis alliance

Internationell studentrekrytering

Tre studenter i Stockholm. Mostphotos

Internationell studentmobilitet

Omslag folder

Handlingsplan för internationalisering

Vy över Stadshuset

Erasmus+ programperiod 2021-2027

Photo by Omar Roque on Unsplash