Evenemang

Evenemang

Här får du råd och stöd kring vad du ska tänka på när du anordnar ett evenemang och information om vilket stöd som universitetet kan erbjuda.

Du hittar även information om de större evenemang som universitetet anordnar, samt om större externa evenemang där universitetet medverkar. 

Att anordna ett evenemang

Här kan du se vilket stöd som finns att tillgå när du ska arrangera en konferens, mässa eller annat evenemang.

Almedalen

Information om Almedalen 2018 kommer under våren.

Forskardagarna

Forskardagarna är gratis och öppet för alla, men riktar sig framför allt till gymnasieelever eller lärare på gymnasienivå.

Upptakt för universitetets medarbetare

I början på höstterminen anordnas en upptakt för medarbetare vid universitetet.

Välkomstdagen

Välkomstdagen arrangeras för alla nyantagna studenter vid Stockholms universitet. Dagen syftar till att ge studenterna information och inspiration för en lyckad terminsstart.

Öppet hus

Syftet med Öppet hus, som äger rum i mars, är att visa upp Stockholms universitets breda utbildningsutbud för presumtiva studenter och intressenter samt väcka intresse och inspirera till att välja att studera vid universitetet.

Öppna föreläsningar

Stockholms högskola bildades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella lärosätena. Traditionen med populärvetenskapliga öppna evenemang lever kvar vid universitetet än idag, ofta i samarbete med andra aktörer.

Externa mässor

Stockholms universitet finns även på plats vid flera externa mässor.