Tidigare när du behövde hjälp vid en konferens kunde du vända dig till universitetets funktion Konferensservice. Funktionen har fått ett förtydligat uppdrag och kallas nu för Konferenssamordning, med uppgift att hjälpa till vid bokning av lokaler i Aula Magna samt konferenslokaler i Albano. Vidare ansvarar Konferenssamordning för visning av dessa lokaler och kan ge goda råd åt arrangörer av evenemang eller hänvisa till universitetets upphandlade samarbetspartner för arrangemang av konferenser. 

Samarbetspartner för konferenser/evenemang

Akademikonferens är universitetets samarbetspartner för arrangemang av professionella konferenser. De hjälper till att projektleda och koordinera stora som små möten, events eller kongresser. Oavsett vilken form av evenemang du/din målgrupp önskar så kan du vända dig direkt till dem. Läs mer om det stöd som Akademikonferens erbjuder och hur du kontaktar dem på medarbetarwebben: Arrangera konferenser och evenemang.

Hantera evenemang på egen hand

Vill du hantera ditt evenemang själv? Kom ihåg att allt ansvar för planering och samordning av evenemanget ligger på dig som arrangör. För att underlätta planering av ditt evenemang, läs gärna: Lathund – evenemang på egen hand. Konferenssamordning svarar gärna på frågor gällande lokalerna och dess utrustning, men hjälper inte till med bokning av t.ex. catering, teknik, blommor, uppritande av utställare m.m. Ansvar för sådana uppgifter ligger på dig som är arrangör eller Akademikonferens om de anlitats.

Beställning av konferenslokaler - nyhet

Från och med den 31 januari 2023 används TimeEdit för bokningsförfrågan/beställning av lokaler i Aula Magna eller konferenslokaler i Albano. Alla SU-medarbetare kan göra en beställning av konferenslokaler via personal-ingången i TimeEdit. OBS! Schemaläggare/administratör eller motsvarande som redan arbetar i TimeEdits schemaläggningsmodul TE Core kan göra beställningar angående lokalerna direkt i systemet (information om det har skickas via nyhetsbrev från TimeEdit-support till dem som berörs). Oavsett på vilket sätt som beställningarna görs, så kommer ansvariga vid Konferenssamordning att granska och meddela beställaren om lokalbokningen godkänns.

Kontakt

Akademikonferens via e-post: info@akademikonferens.se, eller tfn: 3300 (08-16 33 00)

Konferenssamordning via e-post: konferenslokaler@su.se, eller tfn: 32 00 (08-16 32 00)

Du är alltid välkommen att höra av dig med frågor/funderingar – vi hjälper dig gärna!