Lokaler

Södra huset ute. Foto: Eva Dalin
Frescatibiblioteket. Foto: Niklas Björling
Studenthuset ute. Foto: Eva Dalin
Studenthuset infocenter. Foto: Eva Dalin
DSV i Kista. Foto: Eva Dalin

  Lokaler

  Fastighetsavdelningen administrerar behov av nya lokaler, ombyggnad av befintliga lokaler, hyresfrågor med mera.

  Fastighetsavdelningen ansvarar även för att tillhandahålla servicefunktioner för att stödja universitetets kärnverksamhet. Inom ansvarsområdet ligger bland annat administration av lås, nycklar och passerkort, säkerhet, uthyrning av undervisningslokaler, lokalvård, miljösamordning samt hjälp vid flytt, montering, gods/transport och återvinningshantering.

  Mötes- och konferenslokaler i Aula Magna, samt andra lokaler på universitetsområdet, bokas via Sektionen för relationer och evenemang på Samverkansavdelningen. Stöd och rådgivning runt konferensen eller mötet ges också.

  Vissa institutioner erbjuder också lokaler, hörsalar och seminarierum att hyra per timme, hel- eller halvdag. Kontakta respektive institution.

  Kontakta lokalansvariga vid Fastighetsavdelningen

  kontakt

  Sektionen för säkerhet

  Kontorstid (vintertid 08.00-16.40 & sommartid 08.00-16.00): 08-16 22 16

  Vid akuta säkerhetshändelser efter kontorstid, kontakta bevakningsbolag/väktare: 08-16 42 00

  Reservnummer: 08-15 42 00

  Universitetsområdet bevakas dygnet runt av väktare.