För att anmäla lokalfrågor, informera om, eller lämna önskemål vid förändrat behov av lokaler, meddelar universitetets institutioner eller avdelningar Fastighetsavdelningen via Serviceportalen: su.se/serviceportalen

OBS! Felanmälan gällande avlopp, värme och ventilation ska göras till Akademiska Hus: Felanmälan