Lokaler & service

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. Lokaler & service

Lokaler och Service

Måndag 14 januari 2019 öppnade Servicecenter – Frescati Södra, intill Stockholms universitetsbibliotek. Servicecenter är ett led i att förbättra Fastighetsavdelningens service och tillgänglighet.

  • I Servicecenter bistår vi bland annat med information rörande lokaler för universitetets anställda, studenter och besökare.
  • Vi hanterar felanmälningar, inlämning av hittegods- och värdesaker, bokning av salar, bokbord och utställningsytor samt ut- och inlämning av nycklar och passerkort till anställda och studenter.

Fastighetsavdelningens två befintliga receptioner i Södra huset B3 (receptionen för lokalservice och nyckelexpeditionen), upphör fr o m 14 januari 2019.

Servicecenters öppettider är måndag  - fredag 08.00 -16.00.