Föreskrifterna gäller bland annat inomhuslokaler för gymanläggningar och tydliggör att den som bedriver en sådan verksamhet är skyldig att beräkna maxantalet besökare som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Eftersom personalgymmet är obemannat hålls det stängt tillsvidare.

Universitetets övriga lokaler är öppna som under hösten (2020). Vaktronder ökas och om vi ser att obehöriga befinner sig i lokalerna eller om situationen på annat sätt upplevs som otrygg kommer vi att stänga av delar av universitetets lokaler framöver.

Tack för visad förståelse!