1. Hur kommer lokalbokningen för tentamen att se ut?

 2. Kommer bara speciella skrivsalar att användas?

 3. Hur många tentander ryms i tentamenssalarna i Albano?

 4. Kommer det att finnas resursrum som kan användas för studenter med behov av anpassad tentamen?

 5. Kommer det att finnas vilrum?

 6. Hur kommer administrationen att se ut omkring studenter med behov av anpassad tentamen, kommer det finnas särskild kompetens för det?

 7. Hur lång tid i förväg måste institutionen meddela tentadatum till den centrala tentaadministrationen?

 8. Hur kommer administrationen att se ut omkring studenter med behov av anpassad tentamen, kommer det finnas särskild kompetens för det?

 9. Hur kommer tentamensanmälan att administreras (av institutionen eller av Tentamensservice?

 10. Hur lång tid innan tentamenstillfället kommer studenterna att behöva anmäla sig?

 11. Kommer det att vara fasta tentamensperioder?

 12. Hur kommer rekrytering av tentamensvärdar ske? Kommer befintliga tentamensvärdar från institutionerna att användas?

 13. Kommer skrivna tentamina att scannas?

 14. Kommer Tentamensservice även administrera digitala tentamina?

 15. Tillåtna hjälpmedel vid tentamen (t.ex. miniräknare, formelsamling eller kursbok): hur ska detta kommuniceras till Tentamensservice inför varje tentamen?

 16. Vad kommer institutionen fortfarande att behöva administrera och ansvara för omkring tentamen? 

 17. Blir det obligatoriskt för institutionerna att använda tjänsten?

 18. Vad kommer det att kosta för institutionerna?

 19. Kommer institutionerna att kunna få tentamen exakt när de vill?

 20. Hur kommer Tentamensservice att kunna ta fram ett enhetligt arbetssätt för tentamen, i skrivsalen?Kommer institutionerna att kunna få tentamen exakt när de vill?

 21. Kommer jag som tentamensvärd att kunna arbeta för en viss institution?

 22. Finns det åldersgräns när det gäller anställning som tentamensvärd?

 23. När man ska arbeta som tentamensvärd, ska det vara som heltid eller deltid?

1.  Hur kommer lokalbokningen för tentamen att se ut?

Institutionernas handläggare ska istället för att boka lokaler för tentamen beställa tentamenstillfälle i systemet TE-Exam. Beställningarna kan göras löpande när som helst under året, och minst tre alternativa datum för tentamen skall anges i beställningen. (Till sidans topp)

2. Kommer bara speciella tentasalar användas?

I första hand kommer skrivsalarna att användas. Vid tentamenstoppar kommer även centrala lärosalar att användas. Tentamensservice förfogar över alla centrala salar. (Till sidans topp)

3.  Hur många tentander ryms i tentamenssalarna i Albano?

Det kommer inte att finnas några tentamenssalar i Albano, därav behovet av en central tentamensservice i Frescati, Södra huset. (Till sidans topp)


4.  Kommer det att finnas resursrum som kan användas av studenter med behov av anpassad tentamen??

Fastighetsavdelningen planerar för helt nya tentamenslokaler för studenter med behov av anpassad tentamen, i Frescati Södra (hus B, plan 3). Här kommer att finnas öppna ytor liksom mindre enskilda rum. Totalt planeras för ett 50-tal platser. (Till sidans topp)

 
5. Kommer det att finnas vilrum?

I Frescati Södra, hus B plan 3 kommer det att finnas rum, med plats för vila, för studenter med behov av anpassad tentamen. För övriga studenter finns befintliga vilrum i Södra huset. (Till sidans topp)


6. Hur kommer administrationen att se ut omkring studenter med behov av anpassad tentamen, kommer det finnas särskild kompetens för det?

Det kommer att ställas högre krav på vad tentamensvärdar som arbetar med studenterna i Frescati Södra (Hus B plan3) ska kunna, t.ex. att behärska teckenspråk. Tentamenshandläggare och tentamensadministratörer kommer att ha sina arbetsplatser i anslutning till tentamenslokalerna för studenter med behov av anpassad tentamen. (Till sidans topp)


7. Hur lång tid i förväg måste institutionen meddela tentadatum till Tentamensservice?

Beställningarna av tentamenstillfälle kan göras när som helst under året och kommer att hanteras i den ordning de kommer in. Minst tre alternativa datum för tentamen skall anges i beställning, och för kvällskurser kan behovet att förlägga tentamen till kvällstid anges. (Till sidans topp)


8. Hur lång tid i förväg måste institutionerna meddela tentamensdatum för studenter med behov av anpassad tentamen??

Samma som för alla andra studenter (se svar föregående fråga). 
(Till sidans topp)


9. Hur kommer tentamensanmälan att administreras (av institutionen eller av Tentamensservice)?

Av Tentamensservice. Studenterna kommer anmäla sig till tentamen i Ladok som sedan interagerar med TE-Exam. (Till sidans topp)


10. Hur lång tid innan tentamen kommer studenterna att behöva anmäla sig?

Studenterna ska anmäla sig senast 8 dagar innan tentamen. (Till sidans topp)


11. Kommer det att vara fasta tentamensperioder?

Nej. (Till sidans topp)


12. Hur kommer rekrytering av tentamensvärdar ske? Kommer befintliga tentamensvärdar från institutionerna att användas?

Tentamensvärdarna rekryteras genom platsannons på bl a www.su.se under ”Lediga jobb”. Då det idag finns ca 600 tentamensvärdar vid universitetet kommer troligtvis en del av dessa att söka tjänsterna. (Till sidans topp)


13. Kommer skrivna tentamina att scannas?

Nej, vi planerar inte för det inom ramen för det här projektet. (Till sidans topp)


14. Kommer Tentamensservice även administrera digitala tentamina??

Ja, digitala tentamina kan också beställas. För datorer, drift och programvaror ansvarar dock IT-avdelningen. (Till sidans topp)


15. Angående tillåtna hjälpmedel vid tentamen (t.ex. miniräknare, formelsamling eller kursbok): hur ska detta kommuniceras till Tentamensservice inför varje tentamen?

Detta meddelas av examinator/lärare i samband med beställning av tentamenstillfället. (Till sidans topp)


16. Vad kommer institutionen fortfarande att behöva administrera och ansvara för omkring tentamen?

Institutionen behöver beställa tentamenstillfälle samt skicka tentamensfrågorna till Tentamensservice.  Institutionen skall även arkivera originalet av tentamensfrågorna. Dessutom skall institutionen vara kontaktbar under tentamenstillfället via den kontaktperson som angetts i beställningen. (Till sidans topp)


17. Blir det obligatoriskt för institutionerna att använda tjänsten?

Tjänsten gäller inte dem som bokar tentamen i egna lokaler. Men tjänsten är obligatorisk för dem som bokar tentamen i centralt administrerade lokaler. Tjänsten är en helhetslösning, det går alltså t.ex. inte att bara boka tentamensvärdar. Tjänsten gäller skriftliga salstentamen (pappers- eller digitala). Förhoppningen är att så många som möjligt ska använda tjänsten och alla är välkomna att använda den. (Till sidans topp)


18. Vad kommer det att kosta för instutionerna?

Tjänsten följer samma prismodell som bokning av centrala lokaler. Idag är priset 8 kr per plats och timme (för tentamen blir då priset 8 kr/anmäld student och timme). Priset kan komma att justeras. (Till sidans topp)


19. Kommer institutionerna att kunna få tentamen exakt när de vill?

Ja, såtillvida att man vid beställning av tentamen kommer att behöva ange minst tre alternativa datumönskemål. Vid "lågsäsong" är det sannolikt att man kan få ha sin tentamen det datum man önskat sig i första hand, men vid tentamenstoppar kan tentamenstillfället hamna på något av de alternativa datumen. (Till sidans topp)


20. Hur kommer Tentamensservice att kunna ta fram ett enhetligt arbetssätt för tentamen, i skrivsalen?

Genom att i projektet, tillsammans med representanter för institutionerna, tar fram ett gemensamt arbetssätt och även regler och rutiner samt genom att ge alla centrala tentamensvärdar samma introduktion och utbildning. (Till sidans topp)


21. Kommer jag som tentamensvärd att kunna arbeta för en viss institution?

Nej. Som tentamensvärd inom ramen för Tentamensservice kommer du att arbeta i någon av skrivsalarna där det kan förekomma tentamen för studenter från en eller flera institutioner. (Till sidans topp)


22. Finns det åldersgräns när det gäller anställning som tentamensvärd?

Nej. (Till sidans topp)


23. När man ska arbeta som tentamensvärd, ska det vara som heltid eller deltid?

om tentamensvärd arbetar man enligt överenskommelse med Tentamensservice och per tentamenstillfälle. Anställningsformen är intermittent anställning (timanställning) efter behov och man kan inte bli garanterad ett visst antal arbetspass. (Till sidans topp)

 

Beställare: Universitetsdirektören
Projektägare: Fastighetsdirektören

Har du andra funderingar eller frågor? Kontakta: Fastighetsavdelningen