I Frescati är följande undervisnings- och hörsalar (listade i tabellen) utrustade med datorer. Salar som inte finns med i tabellen saknar datorer och föreläsare behöver därför ta med egen dator.  Undervisningslokaler som har datorer i Frescati (36 Kb)

Hörsal 2–12 D499 F279
A5137 E331 F3154
D307 E347 F4204
D315 E397 G-salen
D320 E420  
D416 E497  

 

Nya datorer är beställda till samtliga lärosalar, beräknad leverans under början av Oktober 2021.

Teknisk support

Teknisk support erbjuds vardagar mellan kl. 8:00–16:30 (16:00 sommartid). Vänligen meddela eller rapportera önskemål i god tid om hjälp önskas: Serviceportalen/Fråga Fastighetsavdelningen. Avancerad AV-support i samband med till exempel konferenser, disputationer, etc. kan också beställas. Vi hjälper självklart även till vid akuta behov med teknik som inte fungerar – Ring då: 08-16 19 99. För manualer till AV-utrustning i de olika salarna - se bifogade filer (pdf:er) längst ner på sidan.

Kom ihåg efter användning av AV-utrustning

 • Sätt tillbaka de trådlösa mikrofonerna i laddningsaggregaten
 • Stäng av projektorn (knapp: ”system av”) – det förlänger lampans livslängd. Vi är tacksamma om lärare eller administratör informerar oss när projektorn visar meddelandet: "lamp is approaching to shut down".

Datorer

Följande program, utöver operativsystemet Windows 10, finns installerade på datorer i centrala hörsalar och seminarierum:

 • Adobe Reader DC 2020
 • Microsoft Edge
 • Firefox
 • Google Chrome
 • Matlab
 • Microsoft Office 2019 Professional plus
 • Putty
 • Sophos Antivirus
 • Windows Media Player
 • VLC Media Player
 • Zoom

De stationära datorerna i våra undervisningssalar har internetuppkoppling. Du kan ansluta en egen dator via det trådlösa nätverket med ditt SU-konto som inloggning. Använd USB-minne i undervisningslokalerna för nedladdning av media eller annat. 

Högtalaranläggning med trådlös mikrofon i salar med 55 platser

Installation med trådlös mikrofon och headset finns i A5137, E306, E319. I undervisningssalarna sitter det ett vitt skåp med mottagare och sändare med trådlös mikrofon. Skåpet finns i nära anslutning till AV-pulpeten.  Bild på skåp med ljudanläggning (1903 Kb) . Mottagaren sätts i gång via ON/OFF-knapp, batterier sätts in i sändaren och sätts igång på samma sätt som mottagaren. Efter användning, vänligen ta ur batterierna, stäng av mottagaren och sändaren samt lås skåpet. Nyckel till skåpet kvitteras ut i Servicecenter, Frescati Södra, Hus D, plan 4 (vid Stockholms universitetsbibliotek).

Hjäpmedel för hörselskadade

I hörsalarna i Frescati södra, samt i G-salen (Arrhenius) finns en installerad teleslinga som aktiveras på AV-pulpeten, genom att trycka på knapp "System start" och därefter "SLINGA". Läraren använder en av fyra trådlösa mikrofoner, som sitter i samma pulpet.

I undervisningssalarna i Frescati södra (utom D416 och D499) finns ingen permanent installation. Beställ portabelt hjälpmedel för hörselskadade via Serviceportalen. Det är önskvärt att beställning gällande sal, datum och tid inkommer senast en vecka innan bokningstillfället. Vi levererar, installerar och hämtar kostnadsfritt.

I Frescati södra, sal D416 och D499, finns permanenta installationer som aktiveras på AV-pulpeten genom att trycka på knapp "System start" samt knapparna "Hörslinga på" och "Mikrofon på". Läraren använder en trådlös mikrofon.

I salarna 610, 620 och 720, Frescati backe, (Svante Arrhenius väg 19F) sitter det 2 st hjälpmedel (märke Sennheiser) i laddningsaggregat vid whiteboardtavlan. Dessa används av personer med hörselnedsättning genom att trycka på startknappen (volymen kan justeras från 06). Den person som nyttjar hjälpmedlet bör sitta till höger i den främre raden och rikta hjälpmedlet mot slingförstärkaren vid whiteboardtavlan. I den olåsta, högra delen av AV-pulpeten finns det 2 st trådlösa mikrofoner att användas av läraren. Systemet aktiveras genom att starta AV-anläggningen med valfri programkälla (knapp "PC," "VGA", etc.).

Efter avlutad undervisning vänligen sätt tillbaka hörslingan och den trådlösa mikrofonen i respektive laddningsaggregat.