Bokning av centralt administrerade lärosalar

Lärosalar bokas genom systemet TimeEdit. De flesta institutioner/avdelningar har en administratör/schemaläggare med behörighet till systemet och som kan kontaktas för bokning. Om din institution/avdelning saknar administratör med behörighet till systemet och du behöver boka en lokal, vänligen kontakta timeedit.support@su.se.

Är du ny kursadministratör/studievägledare och behöver använda TimeEdit för att schemalägga kurser? Här hittar du information om TimeEdit-utbildningar.

Regler och priser för bokning/avbokning av centrala lärosalar.

Vid bokning och nyttjande av centralt administrerade lärosalar för undervisning debiteras lokalhyra för den bokade tiden. Se utförligare information om debitering och priser för lokaler på denna sida:

Prislista, debitering och information om centrala lärosalar

Gästinloggning i datorer

Varje central lärosal är utrustad med en lärardator för presentationer mm. Anställda lärare kan logga in med sitt universitetskonto. Externa lärare som saknar universitetskonto kan få ett lösenord för att logga in som gäst. Kontakta Servicecenter via e-post: servicecenter@su.se eller telefon: 08-16 24 00

Tillträde till centrala lärosalar

Tillträde sker med passerkort + fyrsiffrig personlig kod.

Bokning av institutioners egna lärosalar

Institutioner med egna lokaler kan tillgängligöra dessa i systemet TimeEdit. Endast administratör/schemaläggare vid respektive institution har då behörighet att boka dessa. Institutioner kan även tillåta att egna lokaler bokas online av anställda vid institutionen. Om din institutionen har tillgängligjort egna lokaler för bokning online bokar du dessa själv i TE Viewer: https://cloud.timeedit.net/su/web/. Välj ingången "Personal" och logga in med ditt universitetskonto.

Övriga lokaler

Aula Magna

För förfrågan om bokning av lokalerna i Aula Magna för undervisning kontakta konferensservice@su.se.

Spökslottet

Se informationssidan Lokaler i Spökslottet.

Skrivsalar

Det finns fyra skrivsalar i Frescati Södra huset. Dessa kan inte bokas för annat än för tentamen och administreras av Tentamensservice.

Visning av lokalscheman

Det finns skärmar på utvalda platser i Frescati för visning av pågående/aktuella scheman. Utanför varje centralt administrerad lokal och även en del institutionsägda, finns det en QR-kod (samt url) som leder till schemat för berörd lokal för de närmsta fem timmarna. För mer detaljerad sökning av lokalernas schema, se "Relaterade länkar" längst ned på sidan.