För att undvika att undervisning/föreläsningar påverkas av bristfällig utrustning vill vi uppmana schemaläggare att kontrollera driftstatus i bokade salar och eventuellt boka en annan lärosal, om det finns behov av viss utrustning som till exempel projektor eller dator. Alternativt informera lärare/föreläsare att ta med egen dator för presentation/visning av material.

Se driftstörningar i TimeEdit

För att se en sammanställning över samtliga centrala salar där det pågår en känd driftstörning loggar medarbetare in i TimeEdit via Personal-ingången och klickar på länken: Driftinformation lärosalar. Länk till informationen finns även på medarbetarwebben: Pågående driftstörningar/Lärosalar med pågående driftstörningar.

Driftinformation lärosalar - vy från TimeEdit

 

Driftstörningar i lärarnas schema

Driftstörningar visas även i lärarnas schema med avsikt att lärare, i de fall det pågår en driftstörning i den sal de ska undervisa, vid behov kan be schemaläggare vid institutionen att hitta en alternativ sal i god tid innan undervisningstillfället.

Schemasökning - vy från TimeEdit

Kursadministratör – bevaka ”ditt” schema för ev. driftstörningar

Gå till denna schemasida i TimeEdit och sök på kurser som du schemalägger. Kända driftstörningar i schemalagda salar kommer att visas (se exempel i bild ovan). Spara gärna din schemasökning som en genväg för att lättare hitta tillbaka och bevaka sidan.

Upprustning av lokaler i Frescati pågår

Vi har tidigare informerat om att utrustning är utdaterad och i dåligt skick i många av de centrala undervisningslokalerna i Frescati. Behovet att modernisera lokalerna både vad gäller dess skick samt funktionell teknik är stort. För information pågår Projekt AVIT Frescati i syfte att rusta upp centralt administrerade salar i Frescati. Upprustningen påbörjas i sommar och först ut blir hörsal 6, 9 och 10. Senast i september 2023 är planen att alla lokaler inom projektet ska vara upprustade. 

Länkar till mer information

På medarbetarwebben kan du hålla dig uppdaterad om: Projekt AVIT Fresacti och även ta del av följande påminnelse: Stäng och lås när du lämnar en lokal!

Lokaler som upprustas vid Frescati

Följande är de lokaler som kommer att upprustas inom projektet AVIT Frescati. Urvalet har gjorts utifrån vilka lokaler som är i sämst skick.

Hörsalar: 6, 9, 10, G-salen
Lärosalar: B413, D315, D320, E319, E497, E420