Bokning av centralt administrerade lärosalar

Lärosalar bokas genom systemet TimeEdit. De flesta institutionerna/avdelningar har någon administratör/schemaläggare med behörighet till systemet och som kan kontaktas för bokning. Om din institution/avdelning saknar en administratör med behörighet till systemet och du behöver få en lokal bokad, kontakta timeedit.support@su.se.

Är du en kursadministratör/studievägledare som behöver börja använda TimeEdit för att schemalägga kurser, se information om utbildningar i systemet på denna sida.

Pris för bokning och nyttjande av centrala lärosalar

Vid bokning och nyttjande av centralt administrerade lärosalar för undervisning debiteras lokalhyra. Timpriset för lärosalarna är beräknat enligt formeln 8kr per stol och timme – en 20 sal debiteras således 160 kr per timme. Debiteringen sker efter bokningen infallit, aldrig i förskott.

En komplett prislista finns längre ned under "Förteckning över centrala lärosalar".

Regler för av- och ombokning av centralt administrerade salar

Avbokning

Avbokning som sker senare än 61 dagar före bokningens datum debiteras enligt följande:

  • 60–15 dagar före : 50% lokalhyran debiteras
  • 14 dagar före eller senare: 100 % av lokalhyran debiteras

Ombokning/ändring av bokning

Att byta lokal eller flytta bokningen till annat datum/tid är inte förenat med någon extrakostnad. Bokningen debiteras när den infallit.

Gästinloggning i datorer

Varje central lärosal är utrustad med en lärardator för presentation mm. Anställda lärare kan logga in med sitt universitetskonto. Externa lärare som saknar universitetskonto kan få ett lösenord för att logga in som gäst. Kontakta Servicecenter 08-16 24 00 servicecenter@su.se.

Låsning av centrala lärosalar

Fr.o.m. midsommar t.o.m. höstterminens start är centrala lärosalar låsta, dvs passerkort behövs för tillträde. Övriga tider är lärosalarna öppna under universitetets ordinarie öppettider.
Datorsalen E347 är alltid låst, tillträde med passerkort.

Förteckning över centrala lärosalar, med prislista

Centrala salar

 

Bokning av institutioners egna lärosalar

Institutioner med egna lokaler kan tillgängligöra dessa i systemet TimeEdit. Endast administratör/schemaläggare på resp. institution har isåfall behörighet att boka dessa. Institutioner kan även tillåta att egna lokaler bokas online av sina anställda. Enbart anställda på resp. institution kan isåfall boka dessa online. Om din institutionen har tillgängligjort egna lokaler för bokning online bokar du dessa själv i TE Viewer: https://cloud.timeedit.net/su/web/. Välj ingången "Personal" och logga in med ditt universitetskonto.

 

Övriga lokaler

Aula Magna

För förfrågan om bokning av lokalerna i Aula Magna för undervisning kontakta konferensservice@su.se.

Spökslottet

Se informationssidan Lokaler i Spökslottet.

Skrivsalar

Det finns fyra skrivsalar i Södra huset. Dessa kan inte bokas för annat än för tentamen och administreras av Tentamensservice.

 

Visning av lokalscheman

Det finns skärmar på utvalda platser i Frescati för visning av pågående scheman. Utanför varje centralt administrerade lokal (och även en del institutionsägda) finns det en QR-kod (samt url) som leder till schemat för berörd lokal för de närmsta fem timmarna.
För mer detaljerad sökning av lokalernas schema, se under "Relaterade länkar" längst ned på sidan.

 

Exempelbilder på centrala lärosalar

Se "Bifogade filer" längst ned på sidan.