Bokning av centralt administrerade salar

Samtliga gemensamma salar bokas genom systemet TimeEdit. De flesta institutioner/avdelningar har en administratör/schemaläggare med behörighet till systemet och som kan kontaktas för bokning. Om din institution/avdelning saknar administratör med behörighet till systemet och du behöver boka en lokal, vänligen kontakta timeedit.support@su.se.

Är du ny kursadministratör/studievägledare och behöver använda TimeEdit för att schemalägga kurser? Här hittar du information om TimeEdit-utbildningar.

Regler och priser för bokning/avbokning av centrala lärosalar

Vid bokning och nyttjande av centralt administrerade lärosalar för undervisning debiteras lokalhyra för den bokade tiden. Se utförligare information om debitering och priser för lokaler på denna sida.

• Förteckning och prislista över centrala lärosalar

 

Gästinloggning i datorer

Varje central lärosal är utrustad med en lärardator för presentationer mm. Anställda lärare kan logga in med sitt universitetskonto. Externa lärare som saknar universitetskonto kan få ett lösenord för att logga in som gäst. Kontakta Servicecenter via e-post: servicecenter@su.se eller telefon: 08-16 24 00

Tillträde till centrala lärosalar

Tillträde sker med passerkort + fyrsiffrig personlig kod (personnumrets fyra sista).

Bokning av institutioners egna lärosalar

Institutioner med egna lokaler kan tillgängligöra dessa i systemet TimeEdit. Endast administratör/schemaläggare vid respektive institution har då behörighet att boka dessa. Institutioner kan även tillåta att egna lokaler bokas online av anställda vid institutionen. Om din institutionen har tillgängligjort egna lokaler för bokning online bokar du dessa själv i TE Viewer: https://cloud.timeedit.net/su/web/. Välj ingången "Personal" och logga in med ditt universitetskonto.

Bokning av övriga lokaler

Boka konferenslokaler i Aula Magna eller Albano

Alla SU medarbetare kan göra en bokningsförfrågan/beställning av lokaler i Aula Magna eller konferenslokaler i Albano via TimeEdit personalingången: beställning av konferenslokaler (TimeEdit). OBS! Schemaläggare/administratör eller motsvarande som redan arbetar i TimeEdits schemaläggningsmodul TE Core kan göra beställningar angående lokalerna direkt i systemet. Oavsett på vilket sätt som beställningarna görs, så kommer ansvariga vid Konferenssamordning att granska och meddela beställaren om lokalbokningen godkänns.

Boka Spökslottet

För bokning av spökslottet, vänligen läs mer på sidan: Boka Spökslottet för möten och evenemang

Boka skrivsal

Det finns fyra skrivsalar i Frescati Södra huset. Dessa kan inte bokas för annat än för tentamen och de administreras via Tentamensservice.

Visning av lokalscheman

Det finns skärmar på utvalda platser i campus Frescati och Albano för visning av pågående scheman. Utanför varje centralt administrerad lokal i campus Frescati, finns det en QR-kod (samt url) som leder till schemat för berörd lokal för de närmsta fem timmarna. För mer detaljerad sökning av lokalernas schema, se "Relaterade länkar" längst ned på sidan.