För beställning/bokning av centralt administrerade salar, kontakta Sektionen för service:

E-post: timeedit.support@su.se

Gäller endast för de institutioner/avdelningar som inte använder TimeEdit. För er andra kontaktar ni användare i TimeEdit på er institution/avdelning för bokning.

Här visas TimeEdits schemavisning: se.timeedit.net/web/su/db1/. För bokningsbehörighet krävs genomgången utbildning i programmet. Personal loggar in med sitt sukat-ID på denna ingång: https://se.timeedit.net/web/su/db1/staff2/

Av- och ombokningsregler

Avbokning
Är när man raderar en bokning
60-15 dagar före bokningen INFALLER- 50% debiteras
14-0 dagar före bokningen INFALLER- 100 % debiteras

Ombokning
Är när man byter objekt eller flyttar bokningen till annan tid/dag
Ingen debitering oavsett när det sker.
 
Om du förlänger en bokning debiteras den tiden som du bokade till (är en ombokning). Om du förkortar en bokning debiteras den tid som du bokade till (är en ombokning)

 

Bokning av undervisningssalar och skrivsalar

För att lokalerna ska utnyttjas effektivt bör bokning ske med jämna timmar från kl.08:00. Undervisningssalarna ska utrymmas fem minuter innan bokningen avslutas. Skrivsalarna ska vara bokningsfria en timme före och en timme efter varje gjord bokning.

Observera universitetets öppettider när du bokar centrala lokaler!

Allmänna regler för skriv- och undervisningssalar

Vänligen respektera att förtäring inte är tillåten i salarna samt att bord och stolar vid eventuell ommöblering skall återställas till ursprungligt skick. Det är inte tillåtet att hämta bord och stolar från annan sal. Vidare att nödutgångarna i hörsalarna endast får användas vid utrymning i samband med ex. brand.

Låsning av centrala salar

Från 25/6 t.o.m. 29/8 kommer salarna vara låsta, dvs passerkort behövs för tillträde.

Visning av scheman

Vi har installerat plasmaskärmar på utvalda platser för visning av pågående scheman vid Campus Frescati. Det finns även ett anslag med en QR-kod och kortlänk utanför varje centralt administrerad lokal där dagens schema visas.

TimeEdit utbildning

Kontakta timeedit.support@su.se för bokning av utbildning i TimeEdit. Kolla planerade utbildningstillfällen i SU:s medarbetarkalender eller på denna sida:

https://www.su.se/medarbetare/it/st%C3%B6dsystem/timeedit/timeedit-utbildningar

Permanent datasal

Sal E347, södra huset, är omgjord till permanent datasal, med 12st stationära datorer. Lokalen bokas direkt i TimeEdit av klientanvändare, övriga kontaktar TimeEdit support: timeedit.support@su.se . Salen kan användas för undervisning för såväl personal som studenter. För tillträde behövs passerkort med kod.

Prislista

Centrala salar (47 Kb)

Ytterligare lokaler

Förutom de centrala salarna finns även lokaler i Aula Magna som bokas genom Konferensservice , telefon 08 - 16 19 58 - 9. Det finns även salar i Geovetenskapens hus och de bokas i första hand via beställningsfunktionen i TimeEdit, i andra hand via 

Gästinloggning i datorer

Lösenord får inte kommuniceras ut med e-post. Kontakta oss via telefon, 08 16 24 00, eller besök Servicecenter, Södra huset, Hus D, plan 4, för inloggningsuppgifter i de centralt administrerade undervisningssalarna. Vänligen sprid denna information vidare till berörda medarbetare.

Bilder på centralt administrerade salar

Skrivsalar, Södra huset

Brunnsvikssalen (2575 Kb) Hus A, plan 5

Laduvikssalen (2754 Kb) Hus D, plan 6

Uggelvikssalen (2533 Kb)  Hus E, plan 5

Värtasalen (2684 Kb) Hus D, plan 6

Skrivsalars placering och möblering

Hitta till Brunnsvikssalen (283 Kb)

Möblering Brunnsvikssalen (10 Kb)

Hitta till Laduvikssalen (331 Kb)

Möblering Laduvikssalen (10 Kb)

Hitta till Värtasalen (332 Kb)

Möblering Värtasalen (10 Kb)

Hitta till Ugglevikssalen (424 Kb)

OBS! Tillgänglighet till Uggleviksalen

Tillgänglighet (38 Kb)

Möblering Ugglevikssalen (10 Kb)

Hörsalar, Södra huset

Hörsal 4 (1913 Kb)

Undervisningssalar, Södra huset

Sal med 20 platser (2327 Kb)

Datasal E347, Södra huset

Datasal E347 (2485 Kb)