Beställning/bokning av centralt administrerade salar

Kontakta TimeEdit-användare på din avdelning/institution för hjälp med bokning. För de institutioner/avdelningar som inte använder TimeEdit – E-post: timeedit.support@su.se 

Webb-bokning av institutionsägda lokaler

Om din institution har tillgängligjort egna lokaler för bokning på webben, bokar du dessa själv i TE Viewer: https://cloud.timeedit.net/su/web/. Välj ingången "Personal" och logga in med ditt universitetskontos inloggningsuppgifter.

 

Regler för av- och ombokning av centralt administerarde salar
 

Avbokning – Följande gäller vid avbokning:

  • 6015 dagar före bokningen INFALLER- 50% debiteras
  • 140 dagar före bokningen INFALLER- 100 % debiteras


Ombokning

Är när man byter objekt eller flyttar bokningen till annan tid/dag – Ingen debitering oavsett när det sker. 

Om du förlänger eller förkortar en bokning debiteras den resulterade längden på bokningen.

 

Bokning av undervisningssalar och skrivsalar

För att lokalerna ska utnyttjas effektivt ska bokning ske med jämna timmar från kl.08:00.

  • Undervisningssalarna ska utrymmas fem minuter innan bokningen avslutas.
  • Skrivsalarna ska vara bokningsfria en timme före och en timme efter varje gjord bokning.

Observera universitetets öppettider när du bokar centrala lokaler!

 

Allmänna regler för skriv- och undervisningssalar

  • Vänligen respektera att förtäring inte är tillåten i salarna
  • Bord och stolar vid eventuell ommöblering skall återställas till ursprungligt plats (det är inte tillåtet att hämta bord och stolar från annan sal) 
  • Nödutgångarna i hörsalarna endast får användas vid utrymning i samband med ex. brand

 

Låsning av centrala salar

Fr.o.m. midsommar t.o.m. höstterminens start är centrala skriv- och undervisningssalar låsta, dvs passerkort behövs för tillträde.

 

Visning av scheman

Det finns skärmar på utvalda platser i Frescati för visning av pågående scheman. Utanför varje centralt administrerade lokal (och även en del institutionsägda) finns det en QR-kod (samt url) som leder till schemat för berörd lokal för de närmsta fem timmarna.

 

TimeEdit - användarutbildning

Kontakta timeedit.support@su.se för bokning av utbildning i TimeEdit. Kolla planerade utbildningstillfällen i SU:s medarbetarkalender eller på denna sida.

 

Permanent datasal

Sal E347 i Frescati Södra huset, är en permanent datasal med 12 st stationära datorer. Salen kan användas för undervisning av såväl personal som studenter. För tillträde behövs passerkort med kod. Lokalen kan bokas direkt i TimeEdit av klientanvändare. Övriga som önskar boka lokalen kontaktar:

 

Prislista

Centrala salar

 

Ytterligare lokaler

Förutom de centrala salarna finns även lokaler i Aula Magna som bokas genom Konferensservice, telefon 08 - 16 19 58 - 9. Det finns även salar i Geovetenskapens hus och de bokas i första hand via beställningsfunktionen i TimeEdit.

 

Gästinloggning i datorer

Lösenord får inte kommuniceras via e-post. Kontakta Servicecenter via telefon: 08-16 24 00 eller besök Servicecenter, Frescati Södra, Hus D, plan 4 (vid Universitetsbiblioteket) för inloggningsuppgifter till de centralt administrerade undervisningssalarna. Vänligen sprid denna information vidare till berörda medarbetare.

 

Bilder på centralt administrerade salar

Skrivsalar, Södra huset

Brunnsvikssalen (2575 Kb) Hus A, plan 5

Laduvikssalen (2754 Kb) Hus D, plan 6

Uggelvikssalen (2533 Kb)  Hus E, plan 5

Värtasalen (2684 Kb) Hus D, plan 6

Skrivsalars placering och möblering

Hitta till Brunnsvikssalen (283 Kb)

Möblering Brunnsvikssalen (10 Kb)

Hitta till Laduvikssalen (331 Kb)

Möblering Laduvikssalen (10 Kb)

Hitta till Värtasalen (332 Kb)

Möblering Värtasalen (10 Kb)

Hitta till Ugglevikssalen (424 Kb)

OBS! Tillgänglighet till Uggleviksalen

Tillgänglighet (38 Kb)

Möblering Ugglevikssalen (10 Kb)

Hörsalar, Södra huset

Hörsal 4 (1913 Kb)

Undervisningssalar, Södra huset

Sal med 20 platser (2327 Kb)

Datasal E347, Södra huset

Datasal E347 (2485 Kb)