Under v. 35–48 utförs fönsterputsning vid Stockholms universitet. Tomina AB (upphandlad leverantör) kommer att sätta upp anslag i god tid innan arbetet påbörjas, så att alla hinner förbereda och plocka undan.

Vänligen se till att frigöra (om möjligt) en yta på ca 60 cm framför fönstren så att dessa går att öppna. Om det finns hinder för utförandet – är det viktigt att ansvarig vid institutionen meddelar leverantören snarast via e-post: info@tomina.se 

Frågor eller funderingar?

Vänligen kontakta leverantören: info@tomina.se

Tack på förhand!