Fastighetsprojekt

Aktuellt på Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningens uppdrag är att tillhandahålla funktionella och resurseffektiva lokaler och bostäder, samt service och säkerhetstjänster som på bästa sätt uppfyller universitetets behov. Här presenteras några av Fastighetsavdelningens pågående aktiviteter och projekt.

Flygbild över Albano (Foto: NCC, daterad 2020-02-02).

Universitetsområde Albano

Arbetet med nya universitetsområdet Albano pågår för fullt. Det blir ett unikt område med bl.a. student- och forskarbostäder som möjliggör en levande stadsdel i en grön miljö.

servicecenter/information symbol

Service och tjänster i Albano

För att det dagliga arbetet i Albano ska fungera så enkelt som möjligt för universitetets verksamheter har stöd- och servicefunktioner samordnats. Här finns information om några av de tjänster (på basnivå) som Fastighetsavdelningen tillhandahåller.

hyra_ikon

Modell för internhyra

Stockholms universitet införde 2017 enhetshyran som ny modell för intern kostnadsfördelning av hyreskostnader. Fastighetsavdelningen får ibland frågor gällande den internhyresmodell som gäller vid universitetet.