Kartskissen visar hur du kan ta dig fram på Albano-området under byggperioden från hösten 2021 – våren 2022.

Så länge som byggarbete påpår ber vi passerande att vara uppmärksamma på att det på gång- och cykelbanan kan förekomma grus, stenar, omarkerade kanter eller andra ojämnheter. För tydligare information se bifogade pdf:er

Så tar du dig runt på Albano området hösten 2021/våren 2022 (227 Kb)

Kartskiss som visar tillfartsvägar på Albano-området under våren till sommaren 2021