Kartskissen visar hur du kan ta dig fram på Albano-området under byggperioden från våren 2022 – hösten 2022.

Så länge som området är en byggarbetsplats ber vi passerande att vara uppmärksamma på att det på gång- och cykelbanor kan förekomma grus, stenar, omarkerade kanter eller andra ojämnheter. För tydligare information se bifogad pdf nedan.

Så tar du dig fram på campus Albano från 1 april 2022 (260 Kb)

Kartskiss som visar tillfälliga tillfatsvägar från 1 april 2022 till hösten 2022