Almsjukan har tyvärr drabbat almarna på Frescati och därför pågår ett arbete att ta ner alla dessa träd. Det är viktigt att avverka de sjuka träden och destruera grenar och bark så snart som möjligt efter smittotillfället. Detta för att hindra spridning av sjukdomen. Akademiska Hus har meddelat att som regel planteras nya träd om platsen, där trädet stod, är gynnsam för ett nytt träd. Men vilken typ av träd som planteras istället, är ännu inte bestämt.

Almsjukan kan drabba alla våra inhemska arter av alm. Den orsakas främst av svampangrepp, som sprids via en skalbagge (Almsplintborre) eller via rotkontakt (när rötterna på ett sjukt träd får kontakt med rötterna på ett friskt träd). Svampen lever i trädets kärlstänger och blockerar vatten samt näringstransporter till trädet, vilket leder till förtvining och trädet vissnar/dör. Förloppet kan gå mycket fort och trädet dör oftast inom en växtsäsong eller bara på några veckor.

Trafikskylt med texten: trädfällning, i bakgrunden en person i ett av träden som avverkas.
Trädfällning pågår av sjuka almar (foto: Akademiska Hus).