Akademiska Hus har meddelat att fläktservice genomförs i februari och mars 2022 (se schema nedan). Undvik att arbeta i dragskåpen under tiden som servicearbete pågår, då ventilationen är reducerad. Avisering om arbetet kommer att sättas upp på plats en vecka innan arbetet.

Hus A:  1 och 2 februari mellan kl. 07:00–16:00
Hus C:  4 och 7 februari mellan kl. 07:00–16:00 
Hus K:  9 februari mellan kl. 07:00–16:00 och 10 februari mellan kl. 07:00–12:00
Hus M: 14 februari mellan kl. 07:00–16:00 och 15 februari mellan kl. 07:00–12:00
Hus D: 17 februari mellan kl. 07:00–16:00
Hus E: 22 februari mellan kl. 07:00–16:00
Hus F: 24 februari mellan kl. 07:00–16:00
Hus X: 25 februari mellan kl. 07:00–16:00 och 28 februari mellan 07:00–12:00
Hus T: 3 mars mellan kl. 07:00–16:00 och 4 mars mellan 07:00–12:00
Hus R: 9 mars mellan 07:00–16:00 och 7 mars mellan 07:00–12:00

Frågor eller meddelande om förhinder?

Vänligen kontakta Åke Annsberg, Akademiska Hus, tfn. 070 671 76 09

tekniker verktyg symbol