Byggandet av ett nytt utegym i Kräftriket, mellan restaurang Kräftan och Brunnsviken, pågår för fullt. Gymmet beräknas vara klart i mitten av september (2021). Det är Akademiska Hus som bygger utegymmet, samt kommer att förvalta det, och alla som vistas i området får ta del av gymmet och träna när de vill. 

Byggande av utegym intill Brunnsviken
Akademiska Hus bygger ett nytt utegym beläget mellan restaurang Kräftan och Brunnsviken.