Fastighetsprojekt

Pågående fastighetsprojekt

Fastighetsavdelningens uppdrag är att tillhandahålla funktionella och resurseffektiva lokaler och bostäder, samt service och säkerhetstjänster som på bästa sätt uppfyller universitetets behov. Här presenteras några av Fastighetsavdelningens pågående projekt.

Flygbild över Albano (Foto: NCC, daterad 2020-02-02).

Universitetsområde Albano

Arbetet med det nya universitetsområdet Albano pågår för fullt. Det blir ett unikt område med bl.a. student- och forskarbostäder som möjliggör en levande stadsdel i en grön miljö.

servicecenter/information symbol

Service och tjänster i Albano

För att det dagliga arbetet i Albano ska fungera så enkelt som möjligt för universitetets verksamheter har stöd- och servicefunktioner samordnats. Här finns information om några av de tjänster (på basnivå) som Fastighetsavdelningen tillhandahåller.

Karta_SU_gröna miljöer

Vilken är din favoritplats på campus?

Det har aldrig varit så viktigt som nu – att hitta nya sätt att studera och arbeta. I Frescati finns många platser med inslag av natur och gröna miljöer.