Fastighetsprojekt

Aktuellt på Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningens uppdrag är att tillhandahålla funktionella och resurseffektiva lokaler och bostäder, samt service och säkerhetstjänster som på bästa sätt uppfyller universitetets behov. Här presenteras några av Fastighetsavdelningens pågående aktiviteter och projekt.

Flygbild över Albano (Foto: NCC, daterad 2020-02-02).

Universitetsområde Albano

Här erbjuds en modern universitetsmiljö med förutsättningar för möten och samarbeten mellan människor, samt över ämnes- och institutionsgränser. Kombinationen av verksamheter, bostäder och service innebär ett område som lever dygnet runt.

servicecenter/information symbol

Service och tjänster i Albano

För att det dagliga arbetet i Albano ska fungera så enkelt som möjligt för universitetets verksamheter har stöd- och servicefunktioner samordnats. Här finns information om de servicetjänster (grund/tillägg) som Fastighetsavdelningen tillhandahåller.