Fastighetsavdelningen samordnar alla ärenden relaterade till universitetets lokaler. Eventuella fel eller skador i lokaler ska rapporteras direkt via Serviceportalen/Felanmälan Fastighetsavdelningen

När ett ärende är mottaget kommer Fastighetsavdelningen att hantera det antingen via direkt kontakt med fastighetsägaren eller genom intern hantering. Status för felanmälan kan följas via Serviceportalen. 

Problem med AV-teknik i de centralt bokningsbara undervisningslokalerna?

Om en lärare/föreläsare behöver akut hjälp med teknik som inte fungerar i de centralt administrerade undervisningslokalerna kontaktas IT-avdelningen på ett av följande telefonnummer:

  • Campus Albano: 08–91 19 13
  • Campus Frescati: 08–446 63 99