Universitetets institutioner och förvaltning ska använda serviceportalen för att göra felanmälningar angående följande områden:

 • Lokaler
 • Skyltning
 • Utemiljö
 • Städning
 • Sophantering
 • Centralt administrerade undervisningslokaler
 • Nycklar
 • Lås
 • Passerkort
 • Kortläsare
 • Post-, paket- och godshantering
 • Återvinning

Gör din felanmälan i serviceportalen: su.se/serviceportalen

Strul med tekniken

Om en lärare behöver akut hjälp med teknik som inte fungerar i de centralt administrerade undervisningslokalerna, kan de kontakta servicecenter via telefon på 08-16 24 00.