Till serviceportalen ska felanmälan göras gällande: lokaler, skyltning, utemiljö, städning, sophantering, centralt administrerade undervisningslokaler, nycklar, lås, passerkort, kortläsare, post-, paket-, godshantering samt återvinning. För ”akut hjälp” med teknik som inte fungerar i de centralt administrerade undervisningslokalerna kan tex en lärare kontakta/ringa till servicecenter, tel. 08-16 24 00.

Felanmälan i serviceportalen: su.se/serviceportalen

OBS! Felanmälan gällande avlopp, värme och ventilation görs till fastighetsägaren, Akademiska hus, på deras webbplats: Akademiska hus/felanmälan.