För att undvika att paket fastnar på utlämningsställen har vi haft ett möte med PostNord, som rekommenderar att adressering av brev och paket ska göras enligt nedan. OBS! Gäller främst paket och brev som skickas från utlandet.

Institution/Avdelning som har fungerande postgång från era leverantörer behöver inte ändra något. Vi kommer tillsvidare inte heller att ändra den adressering som finns i inköpsportalen då vi upplever att dessa leveranser kommer fram som de ska.

Paket (samma adress som godsmottagningen):

Stockholms Universitet
[Institution/Avdelning]
[Mottagare]
Frescativägen 8
114 18 Stockholm

Brev:

Stockholms Universitet
[Institution/Avdelning]
[Mottagare]
Frescativägen 8
106 91 Stockholm

Mer information om SU-Godsmottagning » 

Pictogram visar ett kuvert och ett paket