Institutioner och avdelningar kan redan nu få tillgång till den nya tjänsten – PostNord Portal Business. Prefekter, föreståndare direkt underställd dekanus, eller avdelningschefer inom förvaltningen anmäler då en kontaktperson vid institutionen, som blir ansvarig för hantering av portalen och Postnords tjänster. Användare kommer att kopplas till respektive institutions kundnummer hos PostNord, vilket innebär att fakturor framöver kommer att skickas direkt till institutionen.
 
Använd Serviceportalen för att få åtkomst till PostNord Portal Business, så ordnar vi på Fastighetsavdelningen övrigt kring tjänsten.  
 
Åtkomst till PostNord Portal via Serviceportalen: https://arendehantering.su.se/AutoGen.aspx?page=211
 
Har du frågor? Vänligen skriv till: servicecenter@su.se