paket på pallar på betonggolv

Hantering av gods och paket vid Stockholms universitet utförs av vår entreprenör Bemannia AB.

Postturer

Internposten har en posttur på förmiddagen och en posttur på eftermiddagen.

Följ ditt paket

Via PostNords hemsida kan du se var ditt paket befinner sig just nu: paketsökning

Rätt och fullständig adress

För att vi skall kunna leverera gods och paket skall de vara försedda med mottagarens namn, institutionsnamn, gatuadress och postnummer.

Retur av gods

Om du vill returnera gods via godsmottagningen skall du själv meddela leverantören och godsmottagningen. Du måste också fylla i de handlingar som krävs. Kontakta godsmottagningen vid osäkerhet.

Transport av kärl för flytande kväve och gasflaskor

Transporter av kärl för flytande kväve och gasflaskor mellan institutionerna och SU-butiken, beställs via: Serviceportalen

Beställning av tjänster

Beställning av Godsmottagningens och teknikergruppens tjänster görs via Serviceportalen.

Prislista tjänster

Timdebitering för teknikertjänster: 430 SEK/tim
(OBS! minsta debitering är en timme)

Bilkostnad vid teknikertjänst:

150 kr

Transport av gasflaskor och kärl:

215 SEK/transport

Tömning av återvinningskärl:

215 SEK/tömning

Tömning av sekretesskärl: 215 SEK/tömning
(tillägg 634 SEK för destruering)

Flyttkartonger:

35 kr/st
(OBS! beställning av fler än 50 kartonger görs via e-handelsportalen)

Transporter:

215 SEK/30 min

Frankeringsservice: 500 SEK/mån (portokostnad tillkommer)

 

 

 

Kontaktuppgifter och öppettider

Internpost och godsmottagning: kl. 06.45–17.00 (mån–fre)
Telefon: 08-16 25 17
e-post: gods@su.se

Teknikergruppen: 
under perioden 16 september–30 april  kl. 08.00–16.30 (mån–fre)
under perioden 1 maj–15 september  kl. 08.00–16.00 (mån–fre)
Telefon: 08-16 20 60
e-post: gods@su.se

Besöksadress: 
Frescativägen 8 (bakom restaurang Lantis)

Postadress: 
Stockholms universitet
Godsmottagningen
106 91 Stockholm