Bild på ung kvinna.
Linnéa Svan (konsult, Forsen AB) som utför inventering av konst vid universitetet ht20.
 
 
 

Förbered för inventeringen vid era respektive institutioner och avdelningar. Inventeringen utförs av Linnéa Svan, konsult från Forsen AB (linnea.svan@forsen.com). Arbetet påbörjas i oktober och pågår fram till jul (vid behov längre). Linnéa kommer att kontakta ansvariga för konst vid berörda institutioner och avdelningar inför besöket.

Varje institution/avdelning vid universitetet som har konst i sina lokaler ska ha en utsedd konstkontaktperson med ansvar att löpande hålla uppsikt över konsten i lokalerna – vara konstansvarigs ögon ute i verksamheten, vara behjälplig vid årlig inventering, samt rapportera till konstansvarig.

Frågor eller funderingar om inventeringen/konsten

Kontakta Camilla Hjelm, konstansvarig vid Stockholms universitet: camilla.hjelm@su.se