pictogrambild av ett hänglås

Våra lärosalar i Albano och Frescati är tillsvidare låsta, men det finns en funktion för att ställa upp en dörr med SU-passerkort. Funktionen är aktiv måndag–fredag mellan kl. 07:45–19:00. Efter kl 19:00 låses dörrarna automatiskt. För att undvika ytterligare stälder vill vi påminna att det är mycket viktigt att den person som låst upp en lokal säkerställer att dörren går i lås när lokalen lämnas.

Om ni exempelvis har lärare som saknar passerkort/behörighet till undervisningslokaler kan behörig beställare vid institutionen skapa ett ärende i Serviceportalen och beställa passerkort med behörigheten ”timlärare undervisningslokaler”, så får läraren tillgång till undervisningslokaler.

OBS! De två stora hörsalarna i Albano (Albano Hörsal 2 och Albano Hörsal 5) har fyra ingångar och varje dörr måste ställas upp separat för att exempelvis studenter ska kunna komma in i hörsalen.

Instruktioner hur ställa upp/låsa en dörr

Följande är instruktioner hur du ställer upp, samt låser, en dörr som har en kort- eller dörrbladsläsare. Funktionen är aktiv måndag–fredag mellan kl. 07:45–19:00.

Kortläsare – Ställa upp dörr

Tryck på 2A – blippa kort och slå in kod (ange eventuellt tid) – avsluta med A. Tid anges i timmar och minuter på knappsatsen. För att ange tid i bara minuter, inled med 0. Anges ingen tid ställs dörren upp permanent.

Exempel:

  • Ställa upp dörr en timme: Tryck 2A – blippa kort och slå in kod – tryck 1 – tryck A
  • Ställa upp dörr 45 minuter: Tryck 2A – blippa kort och slå in kod – tryck 045 – tryck A
  • Ställa upp dörr permanent: Tryck 2A – blippa kort och slå in kod – tryck A (obs! en summer ljuder när dörren ställs upp permanent).

Kortläsare – Avbryta uppställning av dörr

För att avbryta uppställning av en dörr, innan det aktuella dörrfunktionsschemat eller uppställningstiden gått ut: Tryck 2B – blippa kort.

Kortläsare – Låsa uppställd dörr

För att låsa en dörr som är uppställd enligt ett dörrfunktionsschema: Tryck 3A – blippa kort. För att återgå till gällande dörrfunktionsschema: Tryck 3B – blippa kort.

Dörrbladsläsare – Ställa upp dörr

Blippa kortet 2 gånger.

Dörrbladsläsare – Avbryta uppställning av dörr

Blippa kortet 2 gånger.