Under perioden 22 juni–13 augusti är alla centralt administrerade lärosalar vid Frescati och Albano helt låsta. Medarbetare vid universitetet har därmed inte behörighet att komma in i lokalerna med sitt passerkort. 

Om en medarbetare behöver tillgång till lärosal under denna period, t.ex. vid undervisning på sommarkurser – be behörig beställare vid institution/avdelning att göra en beställning av passerkort i Serviceportalen och ange: sommarbehörighet. Om behörig beställare inte finns tillgänglig under sommaren kan du som behöver behörighet kontakta Servicecenter under deras öppettider: Servicecenter

Anledningen till att lärosalarna hålls låsta beror på fortsatta stölder och stöldförsök i våra lokaler, samt att det vanligtvis befinner sig färre personer på universitetsområdena under sommaren.

Har du frågor om passerkort?

Vänligen kontakta oss via: su.se/serviceportalen. Vi finns även på tfn: 08-16 24 00 och e-post: servicecenter@su.se

Trevlig sommar!