Vem/vilka som får arrangera utställningar och hur det ska gå till är reglerat i ett styrdokument. Observera att ingen försäljning är tillåten.

Utställningsyta i bibliotekets entré

Boka utställningsyta

Utställningsyta bokas i TimeEdit av klientanvändare. Övriga kontaktar servicecenter@su.se eller gör en beställning i Serviceportalen. Vi tillhandahåller bord, stolar och skärmar för uthyrning i samband med bokning.

Utställningsyta utanför G-salen
Utställningsyta utanför G-salen

Bokbord

 

Tillgängliga bokbord finns i Frescati Södra i hus A, B, C, D, E och F i korridoren på plan 3. Bokbord bokas enligt samma princip som utställningsytor.