Utlämning av passerkort och nycklar

 

Servicecenter,
- Frescati Södra, Hus D plan 4, vid universitetsbiblioteket
- Frescati Norra, Arrheniuslaboratorierna

 

 

Beställa nycklar och passerkort

Behörig beställare beställer passerkort och nycklar via Serviceportalen.

 

Ändring av öppettider på institutionen

Ändringar av öppettider och inställningar på kortläsare beställs via Serviceportalen. Ändringen ska anmälas senast 3 dagar före de ska träda i kraft.

 

Akuta problem

Vid akuta problem med lås, nycklar eller passerkortsystem under kvällar eller helger vänder du dig till campus-väktaren, tel: 08-16 42 00.