Kontakta serviceportalen om institutionen har behov av nya lokaler, ombyggnad av befintliga lokaler eller anmäla avflyttning från en lokal som inte längre behövs.

Kontakta Fastighetsavdelningen: Serviceportalen.